ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΚΛΩΒΟΙ

Η «Χάλυβες Χατζηανδρέου» είναι η μοναδική εταιρία οικοδομικού χάλυβα στη Βόρεια Ελλάδα που παράγει και προμηθεύει οπλισμό υπό τη μορφή Προδιαμορφωμένων Κλωβών Υποστηλωμάτων Δοκών και Κολονών. Οι κλωβοί αυτοί παράγονται αυτόματα από υπερσύγχρονα προγραμματιζόμενα ρομποτικά μηχανήματα και η απουσία αναγκαιότητας ειδικής τοπολογίας στον τρόπο διαμόρφωσης (όπως στους σπειροειδείς συνδετήρες) προσφέρει απαράμιλλη ελευθερία στη διαμόρφωση του σχήματος του οπλισμού, ξεπερνώντας σε δυνατότητες όλες τις άλλες μεθόδους παραγωγής. Οι προδιαμορφωμένοι κλωβοί κυριολεκτικά «λύνουν τα χέρια» των μηχανικών που έχουν ειδικές απαιτήσεις στο σχήμα και στην αντοχή των υποστηλωμάτων των σχεδίων τους.

Πέραν αυτού, οι προδιαμορφωμένοι κλωβοί μας ενέχουν μια πλειάδα από άλλα πλεονεκτήματα τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

  • Ταχύτητα: Η δυνατότητα παράδοσης του οπλισμού σε έτοιμη κολώνα μειώνει κατακόρυφα το χρόνο κατασκευής και εξασφαλίζει την απουσία λαθών και κακοτεχνιών κατά την τοποθέτηση. Επίσης είμαστε περήφανοι καθώς η εταιρία μας βασιζόμενη στο έμπειρο προσωπικό της και τον άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό της εγγυάται ταχύτατους χρόνους παράδοσης προδιαμορφωμένων κλωβών.
  • Οικονομία: Οι προδιαμορφωμένοι κλωβοί είναι ελαφρύτεροι τόσο σε σύγκριση με τους κοινούς συνδετήρες (λόγω της παντελούς απουσίας ρεταλιών και της έλλειψης πολλών κοινών σημείων σε σύνθετες κολώνες και δοκάρια) όσο και με τους μανδύες (κυρίως εξαιτίας της αδυναμίας τους για πύκνωση και αραίωση και λόγω της τυποποίησης των διαστάσεών τους). Εξίσου σημαντικό είναι ότι η κατανάλωση του σύρματος Νο7 μειώνεται στο εντυπωσιακού ποσοστό του 50% καθώς κολώνες και δοκάρια είναι προδιαμορφωμένα.
  • Ποιότητα: Με τη χρήση των Προδιαμορφωμένων Κλωβών, η τήρηση του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ.) και του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμού Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ο.Σ.) είναι αυστηρότατη καθώς η διαμόρφωση των κλωβών προηγείται της συγκόλλησης σε αντίθεση με το πλέγμα κολονών (στράντζα). Επιπλέον στοιχείο ποιότητας είναι η ύπαρξη αγκυρών τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος του κάθε συνδετήρα
  • Ευελιξία: Με τη χρήση των κλωβών ως συνδετήρα για πρώτη φορά δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε σχήμα, μέγεθος και μήκος. Σε αντίθεση τόσο με τους μανδύες όσο και με τους κοινούς συνδετήρες (τσέρκια).