ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο εξοπλισμός μας αποτελείται από προγραμματιζόμενα μηχανήματα τεχνολογίας-αιχμής τα οποία χειρίζεται το άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό μας. Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων είναι έτσι επιλεγμένος ώστε να αποτελούν ένα ισορροπημένο παραγωγικό σύνολο το οποίο εξυπηρετεί τις παραγωγικές μας ανάγκες σύμφωνα με τη φιλοσοφία μας.Συγκεκριμένα, υπάρχουν:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  • Ένα (1) μηχάνημα κοπής ευθύγραμμου σιδήρου (Φ8-25mm)
  • Τέσσερα (4) μηχανήματα ευθυγράμμισης και κοπής με ακρίβεια 1cm από κουλούρα (όχι ρετάλια) (Φ8-14mm)
  • Δύο (2) προγραμματιζόμενοι διαμορφωτές κλωβών (robot) χωρίς περιορισμούς όσον αφορά το σχήμα και τις διαστάσεις
  • Τρεις (3) γραμμές διαμόρφωσης προδιαμορφωμένων κλωβών
  • Ένα (1) προγραμματιζόμενο μηχάνημα αντισεισμικού διαμήκη σπειροειδή συνδετήρα (spiral)
  • Ένα (1) μηχάνημα παραγωγής ειδικών διατομών π.χ. Φ8,3, Φ8,5, Φ8,7
  • Επιπλέον διαθέτουμε πληθώρα μηχανημάτων από ψαλίδια κουρμπαδόρους και στράντζες

ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

  • Δύο (2) επικαθήμενα φορτηγά
  • Έξι (6) φορτηγά εκ των οποίων τα 3 γερανοφόρα
  • Ένα (1) γερανοφόρο μηχάνημα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ