Προιόντα & Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες – δραστηριότητες μας συνοψίζονται ως εξής

 • Κοπή και κατεργασία χάλυβα με ακρίβεια και χωρίς ρετάλια
 • Διαμόρφωση κλωβού ακριβώς στο επιθυμητό σχήμα και διαστάσεις χάρη στα προγραμματιζόμενα μηχανήματα διαμόρφωσης
 • Πώληση χονδρική
 • Πώληση λιανική σε ιδιώτες και τεχνικές εταιρίες
 • Δυνατότητα πώλησης με το μέτρο
 • Παράδοση στο Ν. Θεσσαλονίκης χωρίς επιβάρυνση

Τα προϊόντα μας μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε οικοδομική ανάγκη, και σαν απόρροια της εμπειρίας και των σύγχρονων μηχανημάτων μας βρίσκονται στην κορυφή της ποιότητας. Συγκεκριμένα:

 • Σίδηρος Φ8–25 B500C σε μορφή ευθύγραμμη και κουλούρας
 • Δομικά πλέγματα
 • Κλωβοί. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τους προδιαμορφωμένους κλωβούς και τους διαμήκεις σπειροειδείς συνδετήρες
 • Πλέγματα υποστηλωμάτων B500C (στράντζες)
 • Χονδρόσυρμα SAE 1006 Φ5,5–8
 • Σύρμα Νο7
 • Σύρμα μαύρο ευθύγραμμο (φουρκέτες)
 • Καρφιά & μπετονόκαρφα
 • Κλωβοί εξαιρετικά μικρών διαστάσεων, κατάλληλων για δοκίδια τοιχοποιίας (σενάζ)